Medpraktika.lt – svetainė medikams, kurioje rasite mūsų leidžiamus leidinius ir galėsite prisijungti prie organizuojamų konferencijų.

Mūsų misija

Remiantis naujausia medicinos mokslo ir įrodymais pagrįsta informacija, rengti aukštos kokybės mokslines konferencijas medikams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bei skleisti su šia sritimi susijusias naujienas specializuotuose leidiniuose.

Mūsų vizija

Siekis kokybiškai prisidėti prie sveikatos priežiūros specialistų žinių plėtimo ir jų kompetencijų įgijimo.

Pagrindinės veiklos kryptys

  • Konferencijų organizavimas.
  • Sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
  • Nuotoliniai mokymai sveikatos priežiūros specialistams.
  • Glaudus bendradarbiavimas su klientais, suteikiant aukščiausios kokybės paslaugas.
  • Medicininių leidinių leidyba ir platinimas, kitos leidybos paslaugos.