REGISTRACIJOS SĄLYGOS

Baltijos idėjų grupė ir partneriai, UAB (toliau  – Bendrovė) yra profesinės kvalifikacijos tobulinimo įstaiga, vykdanti išankstinę registraciją į Bendrovės organizuojamus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai apima:

 • Konferencijas;
 • Seminarus;
 • Tikslinius vidinius ir išorinius mokymus;
 • Nuotolinius (distancinius) mokymus;
 • Kitas teisės aktais leistinas mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo formas.

Dalyviai, ketindami (pageidaudami) dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, privalo:

 • susipažinti su Bendrovės paskelbta informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir išduoti sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo. Negavusi šio sutikimo, Bendrovė negalėtų vykdyti registracijos į renginius, parengti ir išduoti dalyvio pažymėjimo, atlikti kitus pagal teisės aktus privalomus veiksmus. Primename, kad Jūsų asmens duomenis yra tinkamai ir visapusiškai saugomi Bendrovėje, jie yra konfidencialūs ir naudojami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;
 • susipažinti su Bendrovės slapukų politika;
 • susipažinti ir patvirtinti susipažinimą su šiomis registracijos sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį ir primename Jums, kad registruodamiesi į renginius, Jus patvirtinate ir įsipareigojate, kad:

 • esate sveikatos priežiūros ir(arba) farmacijos specialistai, turite teisę susipažinti su kvalifikacijos tobulinimo metu pateiktos ir gautos medžiagos (toliau – Mokomoji medžiaga) turiniu;
 • atsakingai elgtis su Mokomąja medžiaga, nekopijuoti, neplatinti, nekeisti, neapdoroti jos, nedalinti tretiesiems asmens be Bendrovės rašytinio sutikimo;
 • negalima dalintis Jums suteikta prieiga prie Jūsų paskyros, esančios Bendrovės svetainėje;
 • negalima kopijuoti ir dalintis gautomis nuorodomis į patalpintų filmuotų paskaitų svetainę;
 • vaizdinė mokomoji medžiaga yra skirta pasiruošti užduotims ir profesiniam tobulinimuisi;
 • Jus sąžiningai atliksite visas Jums paskirtas užduotis, atitinkančias Jūsų kompetenciją;
 • už Mokomosios medžiagos kokybę ir naujumą atsako Bendrovė;
 • tik išreiškę savo sutikimą su šiomis Registracijos sąlygomis bei išduodami sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, galėsite pradėti registraciją į kvalifikacijos kėlimo renginius.